Důležitá sdělení

Poučení
Dle novely zákona č.100/2004 Sb. O ochraně druhů volně žijících živočichů je nový majitel takovéhoto zvířete povinen do 30 dnů předložit Registrační list exempláře ohroženého druhu a Výjimku ze zákazu obchodní činnosti (tzv. žlutý papír) svému příslušnému Krajskému úřadu - odboru životního prostředí k přeregistraci.
Toto je možné učinit buď osobně, nebo oba doklady zaslat doporučeně, se žádostí o přeregistraci na váš příslušný KÚ.
Poté, co vás zaregistrují jako nového majitele, budou Vám doklady vráceny.
Tato přeregistrace je zdarma.

 

Zde je možné dohledat váš příslušný Krajský úřad: www.krajskyurad.cz

Zde je možné vytisknout žádost o přeregistraci: CITES___formular__B____nabyti_a_prihlaseni1.doc (34816)

 

Doporučení pro chov suchozemských želv (ÚKOZ)

Ústřední komise pro ochranu zvířat schválila dne 25.11. 2003 ”Doporučení - Podmínky chovu plazů volně žijících druhů v zajetí”.
Doporučení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004.

 

doporuceni-ukoz-plazi.pdf (499720)